Förebyggande underhåll sparar pengar

Alla anläggningar behöver regelbunden service oavsett om du har värmepump, oljepanna eller pelletspanna. Därför kommer du snabbt att märka att det lönar sig att teckna ett serviceavtal där förebyggande underhåll ingår.

Det förebyggande underhållet ger förutom lägre driftkostnad också betydligt större livslängd på anläggningen. Våra serviceavtal utgör både en trygghetsförsäkring och en investering för framtiden. Serviceavtalet täcker både den förebyggande servicen och akuta problem. Vi har färdiga avtal för de flesta typer av anläggningar. Ring oss för mer information på tel 08 – 664 81 00.

Kontakta oss