Enklare kan det inte bli

Så här enkelt sätter vi in en bergvärmepump hemma hos dig.

1. Borrtillstånd

När du väl bestämt dig för Bergvärme, hjälper vi dig med ansökningsblanketter och borrkartor där vi fyller i teknikfrågor och sådant som normalt är svårt för kunden att känna till. Det som återstår för dig är kontakt med dina närmaste grannar för eventuellt grannyttrande. Sedan är det bara din (fastighetsägarens) underskrift som återstår.

Det är fastighetsägaren som är byggherre och ansvarig för fastigheten i ansökan. När det gäller Stockholms Stad är det mycket lätt att ansöka via internet och du slipper massa eget arbete. Trots att ansökningsprocessen är enkel, kommer vi att hjälpa dig med den.

2. När borrtillståndet är godkänt

När du fått ett tillstånd att borra, skickar du kopia på borrtillstånd med godkänd stämpel till oss på Energivärme. Så snart vi fått tillståndet planerar vi in vilken dag vi tänker borra och kontaktar dig för att stämma av att tiden är ok.

När borrningen är slutförd, vilket oftast är klart på en dag, kommer slangsättarna som regel dagen därpå. Då detta är klart är det dags för installationen.

3. Rivning och installation

Det här momentet planeras in några dagar efter att borrningen är färdig. Nu är det dags för rivning av befintlig värmepanna samt sanering eller demontering av oljetank. Därefter installeras bergvärmepumpen. Första natten går den oftast som elpanna. Dagen därpå kopplas bergvärmepumps-funktionen in och allt är klart.

4. Slutkontroll

Vi gör slutkontroll av värmeanläggningen på tid som vi avtalat med dig. Då gör vi en så kallad avlämning av hanteringen till dig tillsammans med användarinstruktioner.

5. Serviceavtal som ger dig trygghet

Vi lämnar dig inte i sticket när installationen är klar, utan kan ta hand om din service i framtiden. Teckna ett serviceavtal med oss så ansvarar vi för service och underhåll av din anläggning även i framtiden. I serviceavtalet ingår även jourservice.

Kontakta oss