Värm ditt hus med utomhusluften

En luft-luftvärmepump fungerar så att den tar energi från utomhusluften och värmer luften inuti huset. En fläkt cirkulerar den varma luften så att den sprids i bostaden. Med en luft-luft-värmepump kan du minska dina uppvärmningskostnader med upp till 65 procent. En luft-luftvärmepump kan även vid behov producera kyla.

Till och med vid temperaturer under -20°C finns det energi att hämta i uteluften. En luft-luft-värmepump ger både bra inomhusklimat och en effektivare uppvärmning av din bostad. Heta sommardagar kan du använda anläggningen för att kyla inomhusluften.

Kontakta oss