Vi gör ett kostnadsfritt besök och en genomgång av dina uppvärmningsbehov

Vi arbetar nära våra kunder och är noga med att stämma av med kunderna inför våra hembesök. Besöken är kostnadsfria och viktiga för att vi ska få en så bra bild som möjligt av fastigheten vi ska värma. Efter besöket ser vi till att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för ditt hus. Därefter får du en offert från oss. Det kan hända att vi föreslår en annan lösning än den du tänkt från början. Därför är det viktigt att vi har en dialog med dig hela tiden.

Spara energi med moderna lösningar

Idag är de vanligaste lösningarna bergvärme (också kallat markvärme) och luftvatten-värmepumpar. De är båda mycket effektiva energisparare. Med dagens moderna teknik kan du spara upp till 80 procent med en bergvärmepump och upp till 60 procent med luftvatten-värmepump.

Finns det ännu bättre lösningar för dig?

Vi är alla på företaget djupt engagerade och ser till att du som är kund hos oss får all viktig information angående utvecklingen på energimarknaden. Från våra servicetekniker som gör hembesök hos kunderna får vi statusen på våra pannor. Det ger oss möjlighet att kontakta våra kunder och i god tid föreslå nya och ekonomiskt bättre lösningar.

Vår säljavdelning hjälper dig med frågor och förslag samt offerter på värmepumpar.

Kontakta oss