Återvinn din värme

En frånluftvärmepump återanvänder gammal förbrukad luft. Tekniken går ut på att först ventilera ditt hus och därefter återföra värmeenergin från ventilationsluften så att den värmer vatten och byggnad.

Att installera en frånluftvärmepump är den vanligaste och enklaste lösningen samtidigt som det är den mest kostnadseffektiva enligt dagens byggregler.

Kontakta oss

 

Vi installerar NIBE frånluftsvärmepumpar. Läs mer på nibe.se >>