Solvärme under jorden

Med hjälp av en bergvärmepump (kallas också markvärmepump) kan solenergin som är lagrad i marken, användas till att värma ditt hem. Marken värms upp från de första vårdagarna, när markytan börjar töa till högsommaren när solens strålar värmer marken djupt ner. När höstlöven faller finns tillräckligt mycket energi lagrad i marken för att värma upp ditt hus under den kallaste vinter.
En värmepump tar upp den naturligt förekommande värmeenergin, vilket gör att den kan ge tillräckligt mycket energi för att hålla en behaglig inomhustemperatur även om sommaren varit regnig och kall.

Skulle det bli varmt i huset kan samma system användas för kylning. Genom att utnyttja den lägre temperaturen under marken (mellan 4 och 12°C) utnyttjas naturens resurser även till passiv kyla, dvs till kyla istället för värme.

Kontakta oss

 

Vi installerar NIBE värmepumpar för bergvärme/jordvärme. Läs mer på nibe.se >>