Minska kostnaderna med pellets

Med en pelletspanna och pelletsbrännare kan du minska dina uppvärmningskostnader med hälften jämfört med olja och el. Pelletseldning är ett miljövänligt alternativ och bidrar inte till växthuseffekten.

Kontakta oss